Select Page

Về việc điền đơn để xin thi lấy quốc tịch Hoa Kỳ

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của đồng hương về việc cần sự giúp đỡ trong việc điền đơn để nộp đơn xin thi lấy quốc tịch Hoa Kỳ. Thưa bà con, hiện nay tại trụ sở cộng đồng chúng tôi chỉ tổ chức lớp luyện thi quốc tịch và lớp tiếng Anh, chúng tôi chỉ phát mẫu đơn N-400 bằng tiếng Việt để bà con mình có thể tự đọc và hiểu nội dung để mình tự trả lời. Sau đó sẽ dựa vào đơn tiếng Việt mà điền lại vào đơn N-400 bằng tiếng Anh. Có như vậy chúng ta mới biết được là mình khai những gì. Nếu không điền được thì chúng tôi sẽ có người điền giúp ( dựa theo tờ khai N-400 tiếng Việt của người cần giúp).

Chúng tôi sẽ phát mẫu đơn xin thi quốc tịch N-400 bằng tiếng Anh và Tiếng Việt miễn phí tại trụ sở Cộng Đồng vào các ngày:

Thứ 2 và Thứ 3 tuần tới, từ 6:00pm-7:00pm; hoặc những chiều ngày chủ nhật trong tuần.

Trăm Năm Hạnh Phúc!

Trăm Năm Hạnh Phúc!

Chúc mừng Anh Chị Sơn, Trinh, thêm một gia đình mới trong cộng đồng Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc Anh Chị Trăm Năm Hạnh Phúc!

Mid Autumn Festival 2020 Announcement

Mid Autumn Festival 2020 Announcement

Xin mời quý phụ huynh đưa các cháu thiếu nhi đến trụ sở Cộng Đồng Việt Nam tại Cleveland để nhận Lồng Đèn, Bánh Trung Thu, Bánh kẹo….

Chủ nhật, 27/09/2020.

Từ 11:30am tới 6:00pm.

Tại: 7804 Madison Ave. Cleveland, 44102.