COVID-19 Vaccinations

Bà con mình nếu biết rồi thì thôi, nếu chưa biết thì nhanh chân đăng ký chích ngừa vaccine Covid. Hiện tại họ đang ưu tiên cho những người trẻ có tuổi từ 75 đến 80 trở lên nha.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EN