Select Page

COVID-19 Vaccinations

Written by Dr. Zachary Truong

January 24, 2021

Bà con mình nếu biết rồi thì thôi, nếu chưa biết thì nhanh chân đăng ký chích ngừa vaccine Covid. Hiện tại họ đang ưu tiên cho những người trẻ có tuổi từ 75 đến 80 trở lên nha.

OHIO HEALTH – COVID-19 Vaccinations

Related News…

Happy New Year, 2021!

Happy New Year, 2021!

Kính Chúc Quý Đồng Hương Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cleveland và Vùng Phụ Cận một năm mới An Khang, Thịnh...

Giáng Sinh 2020

Giáng Sinh 2020

Nhân mùa Giáng Sinh 2020, Cha Chánh Xứ Saint Boniface đã gởi thiệp chúc bình an đến Cộng Đồng Việt Nam tại Cleveland...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This