Happy New Year, 2021!

Kính Chúc Quý Đồng Hương Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cleveland và Vùng Phụ Cận một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và Khoẻ Mạnh. Cùng nhau vượt qua cơn đại dịch Covid-19 !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EN