Select Page

Chương trình phát quà vui Trung Thu 2020 đã hoàn thành tốt đẹp.

Written by Zach Truong

September 29, 2020

You May Also Like…

Mid Autumn Festival 2020 Announcement

Mid Autumn Festival 2020 Announcement

Xin mời quý phụ huynh đưa các cháu thiếu nhi đến trụ sở Cộng Đồng Việt Nam tại Cleveland để nhận Lồng Đèn, Bánh Trung...

Thông báo!

Thông báo!

Lớp Anh Văn và Luyện Thi Quốc Tịch do Thầy Huỳnh Thiện Toàn giảng dạy, sau một thời gian học online do dịch bệnh...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This