Select Page

Thông báo!

Written by Zach Truong

September 14, 2020

Lớp Anh Văn và Luyện Thi Quốc Tịch do Thầy Huỳnh Thiện Toàn giảng dạy, sau một thời gian học online do dịch bệnh Corona virus, nay lớp sẽ mở của trở lại 2 ngày trong tuần:
  • Thứ 2 và Thứ 3
  • Từ 5:00p tới 6:00pm
  • Tại trụ sở văn phòng cộng đồng Việt Nam, Cleveland. 7804 Madison Ave. Cleveland OH 44102.
  • Ngày bắt đầu: Thứ 2, 28/9/2020.
Kính mời quý học viên thu xếp thời gian và hành trang trở lại lớp.
Thay mặt thầy chủ nhiệm.
Khả Dương.

You May Also Like…

Mid Autumn Festival 2020 Announcement

Mid Autumn Festival 2020 Announcement

Xin mời quý phụ huynh đưa các cháu thiếu nhi đến trụ sở Cộng Đồng Việt Nam tại Cleveland để nhận Lồng Đèn, Bánh Trung...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This