Select Page

Tin Buồn! Linh Mục Joseph Piskura!

Written by Dr. Zachary Truong

November 30, 2020

Cộng Đồng Việt Nam tại Cleveland và vùng Phụ Cận xin gửi đến gia đình Linh Mục Joseph Piskura, và Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đơn vị 15 những lời thành kính phân ưu của chúng tôi.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương đón nhận linh hồn cha Joseph về chốn Thiên Đàng. Amen!
The Vietnamese Community in Greater Cleveland has received the obituary of Father Joseph Piskura.
Our heartfelt condolences with deep sorrow and sympathy go out to you. May the soul of Father Joseph rest in peace, in God, and in Heaven. Amen!

Related News…

COVID-19 Vaccinations

COVID-19 Vaccinations

Bà con mình nếu biết rồi thì thôi, nếu chưa biết thì nhanh chân đăng ký chích ngừa vaccine Covid. Hiện tại họ đang ưu...

Happy New Year, 2021!

Happy New Year, 2021!

Kính Chúc Quý Đồng Hương Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cleveland và Vùng Phụ Cận một năm mới An Khang, Thịnh...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This