Select Page

Tin Buồn! Ông Phê Rô- Đỗ Thức Lịch ( Chú Tư Lịch )

Written by Dr. Zachary Truong

December 24, 2020

Ông Phê Rô- Đỗ Thức Lịch ( Chú Tư Lịch ) đã qua đời lúc 2h 37′ Pm ,vào ngày 23/12 /2020. Xin Quý đồng hương tiếp lời cùng gia đình để cầu nguyện cùng Chúa đoái thương mà rước linh hồn Ông về thiên đàng trong tình yêu thương của Ngài.

Related News…

COVID-19 Vaccinations

COVID-19 Vaccinations

Bà con mình nếu biết rồi thì thôi, nếu chưa biết thì nhanh chân đăng ký chích ngừa vaccine Covid. Hiện tại họ đang ưu...

Happy New Year, 2021!

Happy New Year, 2021!

Kính Chúc Quý Đồng Hương Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cleveland và Vùng Phụ Cận một năm mới An Khang, Thịnh...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This