Vì hành trình PHÁT TRIỂN và GẮN KẾT của

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM

- Cộng đồng người Việt Nam tại Cleveland, Ohio -

Các Hoạt Động Cộng Đồng

youtube1

Bản Tin

Cung cấp những tin tức quan trọng cho người Việt Nam tại Cleveland vào mỗi cuối tuần. Cập nhật thông tin mới về xã hội, chính phủ, sở thích và nội bộ cộng đồng.

Sự Kiện

Tổ chức các sự kiện cho cộng đồng Việt Nam trong năm. Lễ kỷ niệm, Ngày tưởng niệm, Tiệc tùng, Đoàn tụ, Lễ hội, ...

Dịch Vụ

● Công chứng (Hoa Kỳ / Việt Nam) ● Dịch Thuật ● Chứng Nhận Kết Hôn ● Xác Nhận Độc Thân ● Kiểm Tra Lý Lịch FBI ● Di Chúc ● Bảo Hiểm Y Tế ● ... ●

Kết Nối

Chia Sẻ

Phát Triển

There is no power for change greater than a community discovering what it cares about."

Margaret J. Wheatley

ABOUT US

Để Kế Thừa và Phát Triển một Cộng Đồng Người Việt Nam tại Cleveland, Ohio. Để Gìn Giữ và Chia Sẻ những truyền thống, văn hoá và lịch sử tốt đẹp.

Để duy trì và mở rộng cộng đồng cho mọi người và các thế hệ tiếp theo, chúng tôi luôn cảm kích những đóng góp và hỗ trợ từ mọi nguồn. Không chỉ bảo tồn lịch sử và văn hóa, chúng tôi còn mong muốn mang lại những lợi ích lớn nhất cho người Việt Nam tại Cleveland.

Trụ Sở Cộng Đồng

Giải Đáp Thắc Mắc?

Bạn đang có hứng thú tìm hiểu về thông tin, dịch vụ, hay những sự kiện sắp tới, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

VI