Báo cáo số liệu dịch bệnh COVID (May 13 2022)

  • Số ca nhiễm mới: 15,970 ca ( tuần trước: 11,013 ca)
  • Tuy số ca nhiễm mới tăng so với tuần trước, nhưng trên thực tế số ca khỏi rất nhiều. Dựa trên tình hình hiện tại, chúng ta có thể nhận định được dịch bệnh đã không còn nghiêm trọng như trước nữa và đời sống sinh hoạt của người dân đang bắt đầu quay lại như bình thường.0

 

Theo nguồn tin Viet’sWorld TV của cộng đồng

Facebook