Tạm hoãn về chiến dịch hợp pháp hóa cần sa (Marijuana) tại Ohio cho đến năm 2023

 

 

  • Liên Minh Điều Chỉnh Tính Pháp Lý của Cần Sa giống như Rượu (The Coalition to Regulate Marijuana Like Alcohol) đã hoãn chiến dịch hợp pháp hóa cần sa của họ tới năm 2023 để được chính quyền liên bang công nhận hơn 140,000 chữ ký thay vì bắt đầu thu thập lại.
  • Ở thời điểm hiện tại, Liên Minh còn thiếu 13,062 chữ ký hợp lệ sau khi 87,000 chữ ký không hợp lệ đã bị từ chối do bởi bộ phận kiểm phiếu.
  • Việc tạm hoãn sẽ đảm bảo cho cuộc sống lành mạnh cho con em của cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng cao việc hợp pháp hóa cần sa sẽ được thông qua ở bang Ohio của chúng ta.

Theo nguồn tin Viet’sWorld TV của cộng đồng

Facebook